logo

NIEUWSBERICHT

BO Mirt 2018Op 21 en 22 november heeft het jaarlijkse BO-MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) plaatsgevonden. Tijdens dit overleg wordt zo’n 6 tot 8 jaar vooruitgekeken naar investeringen in infrastructuur in de ruimste zin van het woord ten behoeve van vervoer en transport. Aan dit overleg nemen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerden van de provincies deel.

Belangrijk voor Noord-Brabant is het MIRT Onderzoek Goederencorridors Oost en Zuidoost Nederland uit 2017. Landelijk hebben inmiddels verschillende uitkomsten de media gehaald. Voor Brabant is een groot aantal initiatieven bekrachtigd, gehonoreerd dan wel is opdracht gegeven tot nadere studie. De initiatieven zijn allemaal gericht op het verbeteren van de doorstroming, het stimuleren van de mobiliteit en de verduurzaming van transport.

Het is een veelvoud van initiatieven, waarvan er zeker een aantal zeer relevant is voor de individuele lezer. Het voert te ver om deze initiatieven uitputtend te beschrijven, maar we benoemen hieronder in steekwoorden (met het nummer uit de afsprakenlijst). De hele afsprakenlijst kunt u terug vinden door hier te klikken.
Voor Brabant belangrijke items op de afsprakenlijst BO-MIRT 21 en 22 november 2018:

 

Generieke, nationale afspraken:
1. Mobiliteitsfonds;
2. Vrachtwagenheffing;
3. Smart mobility;
8. Integraal Riviermanagement;
12. A2 Deil – ’s Hertogenbosch;
13. A50 corridor Nijmegen-Eindhoven;
17. Slimme en duurzame mobiliteit;

Goederenvervoercorridors:
1. Sturingsafspraken bovengemiddelde knooppunten;
4. Knoppunt Moerdijk;
6. Truck parkeerplaatsen;
7. Clean Energy hubs;
8. Robuustheid vaarwegen;
9. Congestievermindering Rotterdamse haven
10. BLIS – Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem;
12. Afvalstromen over water;

Zuid-Nederland:
1. Internationale knoop XL (spoor Eindhoven-Duesseldorf);
3. Eindhoven Airport;
5. A67 Leenderheide-Zaarderheiken;
10. N65 Vught-Haren;
11. Minder Hinder Aanpak: Slimme Bereikbaarheid Zuid-Nederland 2020-2030;
20. Hoogwaardig Openbaar Vervoer Breda-Utrecht;
13. Overwegen Brabant;
14. Optimalisatie Treinverbinding Dordrecht-Brabant;
17. Brabantroute;
18. Grensoverschrijdende Spoorlijnen;
19. Deltaprogramma Maas;
21. Klimaatadaptatie;
22. Samenwerkingsafspraken slimme en duurzame mobiliteit.