logo

NIEUWSBERICHT

modelboot
Aan de voet van de IJzertoren heeft het vaartuig de ‘Cogge’, met succes de eerste proefvaart tot een goed einde gebracht. Het gebruik van autonome vaartuigen biedt volgens de initiatiefnemers heel wat nieuwe toekomstmogelijkheden voor de (kleine) binnenvaart: vermindering van de operationele kosten, optimalisatie van het onderhoud, daling aantal de ongevallen, vermindering van de brandstofkosten en minder zoektochten naar geschikt personeel.

Het departement Werktuigkunde van de KU Leuven ontwikkelde het vaartuig, een op schaal 1/8 gemaakte watertruck met duwbak. Het is uitgerust met een voortstuwingssysteem waarbij de boot meters maakt door water binnen te zuigen en daarna buiten te duwen. 

 

Het gebied tussen Heernisse en het Sint-Joris-spaarbekken van Nieuwpoort vormt de proeftuin voor het project. Het scheepvaartverkeer op de IJzer is er beperkt ten opzichte van drukke en grotere vaarwegen en het testgebied heeft naar verluidt de ideale omvang om betrouwbare resultaten te bereiken. Verwacht wordt dat het autonoom varen op termijn ook kan worden overgedragen naar andere types van waterwegen. “De afgelopen maanden hebben we ook voor het juridisch kader gezorgd om dergelijke innovaties vlot en veilig te kunnen testen en te ontwikkelen”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg.
De Pom West-Vlaanderen zal de verdere test- en demonstratiepilots coördineren, tijdens een proefperiode van zes maanden. “Dankzij een dergelijk innovatief navigatieconcept krijgen heel wat bedrijven uit de Westhoek toegang tot een duurzame ontsluiting en bieden we hen een alternatief voor transport via de weg aan”, stelt Pom-voorzitter Jean de Bethune.
‘Autonoom varen in de Westhoek’ kost in totaal 622.994 euro. Minstens 138.000 euro hiervan komt van provinciale middelen. Het project rekent ook op een kwart miljoen euro Europese steun.