logo

NIEUWSBERICHT

ondertekening mca lcb1MCA Brabant heeft als belangrijkste doelstelling om zoveel mogelijk goederenvervoer in Brabant van de weg naar water en spoor te verschuiven. Om deze ‘modal shift’ te realiseren, zoekt MCA Brabant samenwerking met andere organisaties. In dat verband ondertekenden maandag 17 juni in Den Bosch directeur Hendrik-Jan van Engelen van MCA Brabant en Leo Kemps van Logistics Community Brabant (LCB) een overeenkomst om nauw samen te werken. LCB zet zich in voor logistieke innovaties in de provincie Noord-Brabant.

“Veel partijen zetten zich in om het goederenvervoer van weg naar water en spoor te verplaatsen”, aldus Brabants gedeputeerde Christophe van der Maat naar aanleiding van de overeenkomst van MCA Brabant en LCB.

“Dat is belangrijk om de druk op de weg te verminderen en de uitstoot van CO2 te verminderen. Maar initiatieven zijn nu veel te versnipperd. Het is noodzakelijk om kennis, krachten, data en netwerken aan elkaar te verbinden zodat goede ideeën en initiatieven veel meer impact hebben.”

Hendrik-Jan van Engelen duidt de synergie tussen de twee organisaties: “MCA Brabant beschikt over een groot netwerk van verladers, vervoerders, overheden en Rijkswaterstaat. LCB heeft toegang tot veel kennis van logistieke innovatie en heeft bovendien met maar liefst 1.000 studenten vele handjes ter beschikking om bij te dragen aan de uitvoering van de plannen.”

Aan ambities geen gebrek. Allereerst wordt gekeken naar de al vele jaren voortslepende problematiek van wachttijden in de Rotterdamse haven, waardoor ook de containerbinnenvaart op Brabant wordt gefrustreerd en nog te vaak wordt gekozen voor vervoer over de weg. De focus ligt op het in 2018 gestarte succesvolle initiatief van de inland terminals Moerdijk, Oosterhout en Tilburg, die in hun West-Brabant Corridor de containerstromen hebben gebundeld met als direct gevolg een vlottere afhandeling van hun schepen bij de terminals op de Rotterdamse Maasvlakte.

MCA Brabant en LCB gaan samen onderzoeken hoe nog meer inzicht in containerstromen kan worden verkregen en meer efficiency en transparantie, betere planning en optimale data-uitwisseling (de e-JointCorridor) kunnen worden gerealiseerd. Wellicht verdient het initiatief van de West-Brabant Corridor navolging op andere ‘corridors’ en tevens bekijken de organisaties of andere terminals – onder andere die in Zeeland – kunnen aansluiten bij de bestaande corridors.

Met het programma NewWays Noord-Brabant heeft LCB, samen met Lean & Green Off-Road, de afgelopen periode haar logistieke innovatiekracht bewezen. In dit programma worden verladers en vervoerders overtuigd en gefaciliteerd om op internationale transportroutes gezamenlijke transport corridors te ontwikkelen met gebruik van spoor, water en weg.

Voorts zullen MCA Brabant en LCB, via uitbreiding van het programma NewWays Noord-Brabant, verladers benaderen en bijeenbrengen om interesse op te wekken gebruik te maken van de bestaande of nieuwe corridors. Naast de verschuiving van goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart hebben beide organisaties ook als doel gesteld die binnenvaart een schone modaliteit te laten zijn. Daarom bevorderen zij het gebruik van elektrische voortstuwing en zetten zich in voor projecten die voortkomen uit de Green Deal tussen de sector binnenvaart en de Nederlandse overheid.

LCB richt haar innovatiekracht expliciet op het thema Multimodaal met het programma NewWays Noord-Brabant i.s.m. Lean & Green Off-Road. Hierbij worden verladers en vervoerders overtuigd en gefaciliteerd om op internationale transportroutes gezamenlijke transport corridors te ontwikkelen met gebruik van spoor, water en weg.

LCB en MCA Brabant zullen waar mogelijk samen optreden, te beginnen bij het symposium over multimodaal transport in Oss op donderdag 20 juni.

Op de foto: Hendrik-Jan van Engelen van MCA Brabant (l) en Leo Kemps van LCB hebben de overeenkomst getekend tussen de twee organisaties.