logo

NIEUWSBERICHT

leokempsDirecteur van Logistics Community Brabant (LCB) Leo Kemps is toegetreden tot de Raad van Advies van MCA Brabant. LCB en MCA Brabant werken sinds dit voorjaar samen.

LCB is een samenwerking tussen Breda University of Applied Sciences, Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven en de Nederlandse Defensie Academie. Directeur Leo Kemps werkt sinds 1990 voor Breda University of Applied Sciences. “In de loop der jaren heeft deze Brabantse hogeschool een aantal fusies en naamsveranderingen doorlopen, waarbij ik verschillende functies heb uitgeoefend. Gestart als docent bedrijfskunde bij de verkeersacademie Tilburg, de VAT, doorgegaan als opleidingsmanager logistiek en vanaf 2002 als directeur van de academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit (SLM) bij NHTV Breda. Sinds april 2018 ben ik directeur van Logistics Community Brabant. Van 2002 tot en met 2018 was ik voorzitter van het HBO Kennisakkoord Logistiek, lid van de Human Capital Table Logistiek HCTL - onderdeel van de TOP sector logistiek - en lid van SER Brabant.”

Wat is het volgens u het voordeel van de samenwerking met MCA Brabant?

“Logistics Community Brabant brengt Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek samen om gezamenlijk te komen tot hedendaagse en toekomstige logistieke innovaties in Noord-Brabant. Hierbij zoeken we naar toegepaste oplossingen in zes logistieke thema’s. Multimodaal is één van die zes thema’s die vanuit de markt vragen om aandacht. Onze slagkracht zit in de samenwerking waarbij MCA Brabant, samen met Connekt/Lean & Green Off Road, een mooi huwelijk vormt om gezamenlijk de vervoersmogelijkheden voor Noord-Brabant te verduurzamen.”

Wat zou u als het doel van deze samenwerking omschrijven voor het multimodaal vervoer in Brabant?

“Met MCA Brabant zetten wij in op verdere ontwikkeling van de West-Brabant Corridor. Dit doen wij door meer bekendheid te geven aan de West-Brabant Corridor en zo op te schalen met nieuwe verladers en vervoerders. Hierbij zetten we onder andere in op meer efficiency, transparantie en betere planning. Dit kunnen we bewerkstelligen door toepassing van de e-JointCorridor waarbij de complete cargo flow wordt gedigitaliseerd. Daarnaast gaan wij gezamenlijk onderzoeken hoe vaartechnologie vernieuwd en verduurzaamd kan worden, waarbij het ultieme doel is om nog meer nieuwe verbindingen in Noord-Brabant - en daarbuiten - te openen.”