logo

NIEUWSBERICHT

mca lcb gvt mct oct md rd
De succesvolle samenwerking ‘West-Brabant Corridor’, een initiatief van GVT,MCT, OCT en de Havenbedrijven Rotterdam en Moerdijk, wordt binnenkort opgeschaald zodat meer verladers en vervoerders aan kunnen sluiten en mee kunnen doen in dit succes. Om dit te realiseren, sloten MCA Brabant en Logistics Community Brabant (LCB) 9 september een samenwerkingsovereenkomst met de West-Brabant Corridor en de havenbeheerders van Moerdijk en Rotterdam.

 

In het voorjaar van 2019 besloten MCA Brabant en LCB samen te gaan werken; MCA Brabant beschikt over een groot netwerk van verladers, vervoerders, overheden en Rijkswaterstaat. LCB heeft toegang tot veel kennis van logistieke innovatie en beschikt bovendien over 1.000 studenten die kunnen bijdragen aan de uitvoering van de plannen. Een unieke combinatie om gezamenlijke doelen te bereiken!

LCB stimuleert multimodaal en synchromodaal transport met haar programma NewWays Noord-Brabant en werkt hierin samen met het landelijke programma Lean & Green Off-Road van Connekt en de Topsector Logistiek. Samen hebben zij onlangs de e-JointCorridor geïntroduceerd waarbij vrachtdocumenten worden gedigitaliseerd en gekoppeld. De eerste toepassing hiervan was op de spoorverbinding tussen Tilburg en Rzepin in Polen. De e-JointCorridor verkort de doorlooptijd van de goederen op die corridor met 20 % door efficiencywinst. De eerste gezamenlijke ambitie van de samenwerkende partijen is om diezelfde e-Joint Corridor ook beschikbaar te maken voor intermodaal vervoer per binnenschip en aldus te integreren in de West-Brabant Corridor. Hierbij wordt tevens een koppeling gemaakt met Boxinsider, het track & trace-systeem van de Rotterdamse haven.

Opschaling
Als neutrale partijen gaan MCA Brabant en LCB binnenkort de provincie in om mee te werken aan de opschaling van de West-Brabant Corridor. Dit gebeurt onder andere door voorlichting te geven aan verladers en vervoerders over gebruik van de binnenvaart als alternatief voor het wegvervoer. Daarnaast gaan de samenwerkende partijen zich inzetten om mogelijkheden te onderzoeken om vergelijkbare corridors op te zetten op andere vervoerstrajecten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een Noordoost-Brabant Corridor (met Veghel, Oss en Den Bosch), doorvoer van Rotterdam naar Neuss via de West-Brabant Corridor en het aansluiten van Zeeland.

Verduurzaming
Meer inzet van de binnenvaart als alternatief van het wegvervoer betekent ook meewerken aan verduurzaming van die sector. MCA Brabant en LCB ondersteunen het streven naar verduurzaming van de sector. Zij kijken nadrukkelijk naar initiatieven in de binnenvaart om schepen te ontwikkelen met elektrische aandrijving op basis van waterstoftechnieken of batterijen.

De foto boven: vertegenwoordigers van MCA Brabant, LCB, de terminals GVT, OCT en MCT en de havens van Rotterdam en Moerdijk: (vlnr) Sjef de Wit (provincie), Arie rietveld (OCT), Antoon van de Ven (provincie), Leo Kemps (LCB), Wil Versteijnen (GVT), HJ van Engelen (MCA), Rolik Hermans (CCT), Caesar Luijkenaar (haven Moerdijk), Iwan Maessen (BTT Tilburg), Manon Baartmans (Moerdijk), en Frans van den Boomen (LCB). 


Over MCA Brabant
MCA Brabant bevordert het multimodale goederenvervoer over water en spoor binnen, naar, door en vanuit de provincie Noord-Brabant.

Over Logistics Community Brabant
Logistics Community Brabant (LCB) brengt Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant voor vandaag en morgen. LCB is een samenwerking tussen de Nederlandse Defensie Academie, Breda University of Applied Sciences, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit van Tilburg en wordt gefinancierd door de Gemeente Breda en de Provincie Noord-Brabant. Via de LCB KENNIS NAVIGATOR worden de nieuwste ontwikkelingen rondom de 6 LCB-thema’s ontsloten. www.logsisticscommunitybrabant.nl

Over Lean & Green Europe
Lean & Green Off-Road is een actie van Lean & Green Europe, het leidende Europese programma voor groener, flexibeler en efficiënter vervoer, en wordt gedragen door de Topsector Logistiek. Want het transport van volle en lege containers naar het achterland kan (voor een deel van de route) prima met een binnenvaartschip of trein worden uitgevoerd. Dit stoot minder CO₂ uit dan het wegvervoer: geen last van files en met minder mankracht meer transporteren. Lean & Green Off-Road draagt bij aan de doelstelling van de Topsector Logistiek om in het jaar 2020 minimaal 85 miljoen vrachtwagenkilometers van de weg te halen en 68.700 ton CO2 te besparen of te voorkomen. In Nederland wordt Lean & Green uitgevoerd door Connekt.