logo

NIEUWSBERICHT

slider congres
“2019 is een constructief en positief jaar geworden met resultaten en een stevig fundament voor de volgende jaren. We zullen gepassioneerd en resultaatgericht doorgaan”, concludeerde MCA Brabant-directeur Hendrik-Jan van Engelen bij zijn openingsspeech van de eindejaarsbijeenkomst van de netwerkorganisatie, op 20 november op het terrein van Jan de Rijk Logistics in Roosendaal.


Het thema van de bijeenkomst luidde ‘Samenwerken en verbinden’. Een waardevolle combinatie die ook direct invulling heeft gekregen: “De samenwerking met de gemeenten en de provincie is hechter dan ooit. De samenwerking in West Brabant Corridor is de opmaat voor meer corridors. Niet alleen een stip op de horizon, we gaan voor concrete resultaten. We laten onderzoeken wat de gevolgen zijn van het - bijna te - grote succes van het Máximakanaal. Het aantal van 8.000 scheepvaartbewegingen per jaar ligt 60% hoger dan de hoogste prognose. Grotere schepen is een oplossing op veel plaatsen, waar de scheepvaart tegen het plafond aan zit met klasse IV, zeker met de grotere containervolumes is klasse V nodig."

Minister
Minister Cora van Nieuwenhuizen – “gewoon Cora in dit gezelschap” – had het gevoel thuis te komen – ‘”met zoveel bekende gezichten”. Ze refereert daarbij aan de periode 2007 tot 2010, waarin ze in Brabant gedeputeerde was voor onder andere mobiliteit en infrastructuur. Uit die tijd kent ze ook MCA Brabant goed toen nog gesproken werd over de omlegging van de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch, het latere Máximakanaal. Ze haalde wat herinneringen daaraan op, over hoe ze nerveus was om in haar eentje bij de Raad van State een pleidooi voor dat kanaal te houden. “Als het misgaat heb ik het gedaan, dacht ik toen.”
Pas later, toen ze in de Tweede Kamer en weer later in het Europees Parlement zat voor de VVD, besefte ze: “Als je weg bent en je kijkt van een afstand, zie je pas hoe alles in elkaar steekt in Brabant.” In de eerste jaren van MCA Brabant zei toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Tineke Netelenbos dat de netwerkorganisatie een voorbeeld was voor heel Nederland. De huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat: “Die voorbeeldfunctie heeft MCA Brabant nog steeds. Als je ziet dat er 26% meer containers over water gaan dan het voorgaande jaar. Dan zie je dat het behalve modal shift ook gaat om een mental shift. Partijen moeten met elkaar samenwerken; dan is het moeilijk om informatie met elkaar te delen; Maar het gaat er niet om dat je deelt wàt je vervoert, maar dat je met elkaar deelt dàt je vervoert.”
Het is menigeen in de binnenvaart niet ontgaan dat deze minister in staat is iets voor elkaar te krijgen. “Onze Duitse collega’s hebben sinds enige tijd ook gevoel voor urgentie voor de binnenvaart.”Cfoto MCA 3

PFAS
Actuele onderwerpen als de stikstof- en PFAS-problematiek ging ze niet uit de weg. Er is een samenhang met de infrastructuur. “De noodwet heeft alles te maken met veiligheid. Daarbij denken we eerst aan dijken en de kustwerken, maar ook het beheer, onderhoud en de vervanging van bestaande infrastructuur. Niemand wil een drama zoals met de Ponte Morandi, de ingestorte brug in Genua, maar kijk ook naar wat er met de Merwedebrug is gebeurd. Volgend jaar pakken we de Van Brienenoordbrug aan. Er is natuurlijk veel aandacht voor de woningbouw, maar de helft van de problematiek betreft de weg- en waterbouw. Nu gaat het om een noodwet, maar volgend jaar komt vervolgpakket. Er is geld beschikbaar voor specifieke adviezen hoe lucht- en scheepvaart met de stikstofproblematiek omgaan. Inderdaad, zoals Hendrik-Jan de mogelijkheid al noemde van CEH’s, Clean Energy Hubs.”
De regering staat voor een grote opgave waar het de infrastructuur betreft. “Na de Tweede Wereldoorlog is heel veel gebouwd en aangelegd. Dat is toe aan groot onderhoud, renovatie of vervanging. Ik ontvang vaak genoeg berichtjes dat jouw brug of sluis niet werkt’. Mede daarom hebben we 100 miljoen van het budget naar voren gehaald. We kunnen dat bedrag wel verhogen, maar je krijgt dat niet allemaal aanbesteed, want er zijn niet genoeg mensen om dat uit te voeren. We kijken nu naar minder ingewikkelde projecten.”
Later bij de discussie gaf Cora van Nieuwenhuizen aan dat het thema van de bijeenkomst goed was gekozen: “Verbinden, daar ben ik voor aangenomen. Ik heb jullie nodig voor de voeding vanuit de praktijk, zodat we ook kunnen zien welke knooppunten in de provincie optimaal zijn. We zijn het punt voorbij dat elke gemeente een eigen terminal wil hebben. Maar die keuzes kunnen we alleen maken met de kennis van het bedrijfsleven.

Digitalisering
Ook Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk & Logistics van Havenbedrijf Rotterdam en lid van de Raad van Advies van MCA Brabant, benadrukte het succes van de West-Brabant Corridor, die volgens hem al navolging kent bij BCTN, de Ruhr Express en de Limburg Express. Het Havenbedrijf werkt zelf ook mee aan verbetering van de voorzieningen voor de overslag van containers naar de binnenvaart. “Er wordt op de Maasvlakte tussen de terminals een intern routesysteem aangelegd.”
Toen Hendrik-Jan van Engelen aangaf dat de sectoren binnenvaart en spoor nog steeds kamen met het ouderwetse imago, stelde MCA Brabant-voorzitter Jan Renier Swinkels dat er nog veel zal gebeuren, met name in de digitalisering. “We beginnen pas, er is met data zoveel mogelijk.
De minister viel hem bij: “Zonder Portbase zou ik niet weten hoe we ons hadden moeten voorbereiden op de Brexit. Wat als straks trucks die nu nog zo door kunnen rijden, ineens worden geconfronteerd met zeven formulieren. Nu al worden noodparkeerterreinen aangewezen voor als de trucks onverhoopt niet door kunnen bij de grens.” De digitalisering in de haven gaat snel. “Nextlogic zal een betere planning in de vaart door de haven mogelijk maken.” Ook verwees zij naar MEC, het Modular Energy Concept, waarbij containergrote batterijen op schepen worden gebruikt voor de voortstuwing en eenvoudig kunnen worden uitgewisseld. “En de volgende stap is dan de verduurzaming van de gebruikte energie, waarbij de gebruiker de batterijen niet koopt, maar betaalt per gebruik. Ook in die ontwikkeling moet veel geld.” Er moet ook gekozen worden tussen verschillende systemen. Cora van Nieuwenhuizen maakte de vergelijking met de keuze tussen VHS en Betamax, de keuze voor videosystemen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. “Het wordt tijd dat dit wordt opgeschaald en we kijken daarvoor naar Brussel. Ik had gisteravond Frans Timmermans aan de telefoon en zei: Ga ons helpen. De binnenvaart moet omschakelen maar een gemiddeld binnenschip gaat 40 jaar mee. We moeten dit Europees aanvliegen, want zomaar financieren als overheid kan niet omdat staatssteun verboden is. (…) Ik zei aan het einde van ons gesprek: Los het op! Frans Timmermans zei toen: Dat gaan we doen.” Frans Timmermans is Europees Commissaris en Eerste Vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Interactive kaart
Tot slot van de bijeenkomst kondigde Donald Baan, Sr. Business Manager Logistics van Havenbedrijf Rotterdam, aan dat met het project Navgate dat het Havenbedrijf samen met MCA Brabant opzet, zal leiden tot een interactieve, multimodale kaart op de website www.mcabrabant.nl. “Op die manier hopten we bij te dragen aan een betere aansluiting tussen de zeevaart en het achterlandvervoer. De reis van een container vanuit China eindigt niet in Rotterdam. Ook hierbij loopt Brabant voorop. Zo kunnen we gezamenlijk intermodaal transport van en naar Brabant stimuleren.”
Jan Renier Swinkels beëindigde de bijeenkomst met de conclusie dat ‘we’ een geweldige minister hebben…”en dat er nog veel te doen is.”

(foto’s Caroline Elenbaas)