logo

NIEUWSBERICHT

“Rotterdam, Brabant, Limburg: Gateway to and from Europe” is de titel van een nieuw White Paper dat aan verladers in Europa in een korte, krachtige tekst duidelijk maakt wat de kwaliteiten zijn van de twee provincies en de Rotterdamse haven.

De nadruk ligt op de corridor van de Rotterdamse haven door Brabant en het noorden van Limburg, waar tal van overslagcentra zijn met in de directe omgeving belangrijke distributiecentra. De verwachting is dat het aantal zogeheten megadistributiecentra nog verder zal toenemen.

Brabant
Het is vooral de hoogwaardige infrastructuur die Brabant biedt aan de goederenstromen, uiteraard tussen Brabant en Rotterdam en zeker ook naar het achterland waar alleen al in Europa 500 miljoen consumenten wonen, maar ook de directe spoorverbinding met China wordt benoemd. Brabant is bovendien Nederlands nummer 1 locatie voor e-commerce.
Brabant beschikt bovendien over een rijkdom aan kennis inzake supply management. De universiteiten leveren jaarlijks talrijke meertalige talenten op voor de vervoerssector.

Klik hier voor het nieuwe White Paper.