logo

NIEUWSBERICHT

rwsMCA Brabant en Rijkswaterstaat zullen ook de komende drie jaar samenwerken. Beide organisaties sloten afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar. Infrastructuur is altijd een essentieel onderdeel van het programma van MCA Brabant.

In de overeenkomst zijn negen doelstellingen benoemd.

1. Aan de hand van een capaciteitsanalyse van de Brabantse terminals en vaarwegen en groeiscenario’s wordt gekeken waar knelpunten kunnen ontstaan.
2. Onderzoek naar de mogelijkheden voor bredere schepen op de Zuid-Willemsvaart en het Maximakanaal.
3. MCA Brabant kan partijen motiveren om juiste data te leveren voor een vollediger uitrol van BLIS-systeem.
4. Evaluatie van de 24 uurs sluisbediening.
5. Aanleg en verbetering van kademuren om modal shift te verhogen.
6. Ondersteuning voor MIRT-GVC-programma.
7. Analyse van mogelijke alternatieven bij stremmingen.
8. RWS-belangen meenemen in contacten met het bedrijfsleven.
9. Een atlas samenstellen van alle watergebonden activiteiten en logistieke infrastructuur in Brabant.
Hendrik-Jan van Engelen, directeur MCA Brabant, is verheugd met deze hernieuwde samenwerking. “MCA Brabant en Rijkwaterstaat werken al sinds de oprichting van MCA samen aan het verbeteren van de modal shift in Brabant. Dit heeft al geleid tot mooie gezamenlijke projecten, een verrijking van de informatievoorziening en het uitbreiden van waardevolle contacten. Mede daarom zijn we blij dat we ons partnerschip met nog eens drie jaar verlengen.”