logo

NIEUWSBERICHT

Rijkswaterstaat vervangt versneld de bedieningssystemen van achttien bruggen en sluizen in Brabant. Dat moet (deels) helpen de vele storingen op het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart terug te dringen.

De verouderde bedieningssystemen stonden op de planning om gefaseerd vervangen te worden, tussen 2022 en 2026. Nu gebeurt dat dit jaar al. Rijkswaterstaat bedient de sluizen en bruggen op het Wilhelmina­kanaal en de Zuid-Willemsvaart vanuit drie bediencentrales: in Helmond, Schijndel en Oosterhout.

De ICT-systemen voor besturing en bediening van deze objecten zijn aan onderhoud toe, aldus de vaarwegbeheerder.
Binnenvaartorga­nisaties en verladers klagen al langer over de vele storingen en stremmingen en pleiten voor het inhalen van achterstallig onderhoud. BLN-Schuttevaer had daarover in februari een gesprek met Rijkswaterstaat directie Zuid-Nederland. 
“De objecten op deze vaarwegen kampen de laatste tijd vaker met storingen”, erkent Rijkswaterstaat. “Soms ligt een storing aan de 
ouderdom van een object, soms aan een incident.”

Onderhoudsprojecten
“Er lopen diverse onderhouds­projecten en -programma’s bij Rijkswaterstaat om dat aan te pakken. Een deel van de storingen heeft te maken met de verouderde bedieningssystemen die nu nog op deze 18 objecten draaien. De betrouwbaarheid van onze infrastructuur in de Brabantse kanalen daalt daardoor.”
Daarom is besloten de bedieningssystemen van de bruggen en sluizen al dit jaar aan te pakken in plaats van de geplande vervanging tussen 2022 en 2026. Op die manier wil Rijkswaterstaat “de beschikbaarheid van de Brabantse kanalen verbeteren, totdat de bedieningstechniek van alle op afstand bediende objecten in de Brabantse en Midden-Limburgse kanalen, grootschalig aangepakt gaat worden.”

Minimale hinder
Opdrachtnemer Istimewa Elektro 
start in april met Sluis I (in Oosterhout) en Sluis II (in Tilburg) in het Wilhelminakanaal. De overige sluizen en bruggen volgen later dit jaar. Er wordt geprobeerd om de hinder zo minimaal mogelijk te houden, belooft Rijkswaterstaat. Door bijvoorbeeld zo kort mogelijk en vooral in het weekend te stremmen of te werken met schutvensters.” Maar helemaal zonder stremmingen of hinder zal het werk niet gedaan kunnen worden.

(Artikel Binnenvaartkrant 30 maart 2021)