logo

NIEUWSBERICHT

Sluis Schijndel in de Zuid-Willemsvaart is gestremd van 29 mei tot en met 19 juni wegens renovatie van de benedenhoofden. In Helmond zal de sluis eveneens worden gerenoveerd van 23 juni tot en met 16 juli.

Eerder was het plan om de werkzaamheden aan de sluis in Schijndel half januari uit te voeren. De taatskappen die hiervoor gesmeed waren, voldeden echter niet aan de eisen. Hierop is besloten om de werkzaamheden uit te stellen naar de periode 29 mei – 19 juni.

Helmond
De oude deuren uit het benedenhoofd van sluis Helmond worden intussen gerenoveerd om te gebruiken voor het bovenhoofd. Hierbij is duidelijk geworden dat deze deuren meer technisch onderhoud nodig hebben dan eerst was ingeschat. De werkzaamheden in Helmond worden tussen 23 juni – 16 juli 2021 uitgevoerd.
Deze werkzaamheden zijn de eerste grote onderhoudswerkzaamheden sinds de sluizen ruim 25 jaar geleden in gebruik genomen zijn. Door de nu noodzakelijke reparatie te combineren met de andere al geplande werkzaamheden, voorkomen we dat de sluizen de komende jaren voor alle werkzaamheden afzonderlijk gestremd worden.

Omleidingsroutes
Een deel van de scheepvaart kan tijdens de stremming bij Schijndel gebruik maken van het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart en Kanaal Wessem-Nederweert. Voor deze route gelden beperkte afmetingen. Tijdens de stremming van Helmond kan de scheepvaart via het Kanaal Wessem-Nederweert en de Maas varen.

(illustratie Google Maps)