logo

NIEUWSBERICHT

MCA Brabant en Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB):

Samenwerking is essentieel in onze route richting multimodale bereikbaarheid. Daarom zoekt MCA Brabant actief verbinding binnen en buiten de provincie. Op 24 juni organiseerden wij met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) een inspirerende bijeenkomst waarin samenwerking in de breedste zin van het woord centraal stond.

Het programma van deze inspirerende bijeenkomst werd bepaald door de genodigden zelf. Onderwerpen als digitalisering, havengelden innen en samenwerking op de corridors passeerden de revue.

Arwen Korteweg, Business Manager Logistics van het Havenbedrijf Rotterdam, gaf presentatie over de ketenaanpak in de containerbinnenvaart. Hij zoomde hierbij in op mogelijkheden om samen te werken met de markt om zo containerketen te verbeteren. Hij benadrukte in zijn verhaal het belang van het samenwerken op de Corridors, waar MCA Brabant zich ook hard voor maakt. Hendrik-Jan van Engelen, Directeur MCA Brabant, lichtte het Strategisch Plan 2030 in grote lijnen toe. Ook vertelde hij over de uitdagingen van de komende tijd die de noodzaak van de modal shift onderstrepen. Gerry Waanders, Manager Port of Twente, stond stil bij de professionalisering van de functie van havenmeester en de uniformering Havenbeheer- en Havengeldverordeningen. ‘Digitalisering en binnenhavens’ was het thema dat Lotte Janssen-Verschoor, Secretaris van de NVB, in haar bijdrage centraal stelde.

IMG 0504

(een groot deel van) het havengebied van Hengelo

Aansluitend aan de presentaties was er gelegenheid voor vragen en discussie. Hierin werd onder andere ingegaan op de ZES (zero emission services) en was er veel interesse in de praktische aanpak van de Port of Twente; kan zoiets ook bijvoorbeeld in Noordoost-Brabant?

Wij kijken terug op een succesvolle bijeenkomst die volgens de aanwezigen unaniem een vervolg verdient. Wij hopen elkaar dan fysiek te ontmoeten.

Port of Twente 1 2

De nieuwe gebiedsontwikkeling XL Businesspark te Almelo (180 ha) inclusief kade en containerterminal.