logo

NIEUWSBERICHT

MCA Brabant streeft naar een optimaal bereikbaar Brabant, waar minder druk op het wegennet ligt. Om de capaciteit van de Brabantse terminals in kaart te brengen, zal Casper Steehouwer, derdejaars student Logistics Management & Engineering aan de Breda University of Applied Sciences (BUAS) een onderzoek hiernaar uitvoeren.


Via deskresearch en interviews worden de groeiverwachtingen van containervolumes van de Brabantse terminals in kaart gebracht. Met daaraan gekoppeld de uitbreidingsplannen die dan wellicht nodig zijn.
Havenbedrijf Rotterdam heeft prognoses gegeven voor de groei van de containervaart. De Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) bracht recent potentiële ontwikkelingen op de lange termijn in beeld voor wegen, vaarwegen, spoorwegen en het regionaal openbaar vervoer. De uitkomst van het deskresearch en de interviews wordt aan deze prognoses gekoppeld. Waardoor een duidelijk beeld van de capaciteit van de Brabantse terminals en de mogelijke uitbereidingsplannen ontstaat. Hiermee kan MCA Brabant mogelijk toekomstige knelpunten tijdig signaleren.