logo

NIEUWSBERICHT

MCA Brabant en haar partners werken aan een gezamenlijke visie: een robuust systeem ontwikkelen voor de bereikbaarheid van Noord-Brabant. Casper Steehouwer, derdejaars student Logistics Management & Engineering aan de Breda University of Applied Sciences (BUAS) onderzocht de capaciteit van de Brabantse terminals. Zijn onderzoek geeft inzicht in toekomstige knelpunten. De vraag overstijgt de containerterminalcapaciteit in 2034, luidt één van de conclusies in het rapport van Casper Steehouwer.

Via onder andere deskresearch, interviews en het bestuderen van bestaande uitbreidingsplannen bracht Casper de groeiverwachtingen van containerterminals in Noord-Brabant in kaart. Hieraan koppelde hij prognoses die door verschillende partners zijn verstrekt. Door het combineren van zijn onderzoek, de prognoses en bestaande uitbreidingsplannen schetst hij een duidelijk beeld van de Noord-Brabantse terminalcapaciteit. Hiermee is het mogelijk om toekomstige knelpunten vroeg te signaleren.

Belangrijkste conclusie

Het belangrijkste resultaat uit het onderzoek is dat de terminalvraag de capaciteit in 2034 overstijgt. Dit komt uit de meest uitgebreide en robuuste prognosemethode die hij hanteerde. We weten nu dat oplossingen en initiatieven eerder moeten worden ingezet, om de capaciteitsoverstijging in goede banen te leiden. Dit neemt MCA Brabant mee in de toekomstige beleidsvorming.

Interesse in het onderwerp?

Casper heeft zijn onderzoek succesvol afgerond. Graag delen we de managementsamenvatting van Casper (KLIK HIER) met hierin de belangrijkste conclusies.
Wij bedanken Casper voor zijn waardevolle bijdrage de afgelopen maanden en wensen hem veel succes met zijn verdere studie.