logo

Slide Background Modified
Nieuws

NIEUWSBERICHT

Digitalisering en Binnenhavens

Digitalisering kopie
(artikel van NVB-website)

Digitalisering is één van de thema’s in de strategische agenda. De NVB-leden hebben dit thema de hoogste prioriteit gegeven en verwachten van de NVB zowel een regierol als een visie op en kennisdeling over dit thema. Digitalisering en automatisering van processen in binnenhavens zijn van essentieel belang voor de realisatie van efficiënte logistieke knooppunten. Digitalisering biedt grote kansen voor binnenhavens. Binnenhavens kunnen de eigen processen efficiënter maken (zoals havengeld innen), de gebruikers van de havens beter bedienen (hoger service level) en op een andere manier grip krijgen op maatschappelijke doelen zoals verduurzaming (sturing).

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

Real-time digitaal overzicht vertraagde Suez-schepen in Rotterdam  

Om de afhandeling in de Rotterdamse haven van de wegens de Suez-blokkade vertraagde zeeschepen te versnellen, hebben Havenbedrijf Rotterdam, Portbase en de vijf deepsea terminals een real-time digitaal overzicht van aankomsttijden ontwikkeld op www.portbase.com/suez. Hiermee worden transporteurs, verladers en andere marktpartijen actueel inzicht in de aankomsttijden van schepen geboden.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

Kansen creëren voor multimodaal vervoer

Om de verplaatsing van het goederenvervoer vanaf de weg te versterken (de zogeheten modal shift) is er een modal shift-maatregel van weg naar water en spoor aangekondigd in de Goederenvervoeragenda 1. Met deze regeling wordt verplaatsing van doorgaand goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart en het spoor gestimuleerd. Dit om de weg als transportmodaliteit te ontlasten en congesties op de belangrijkste doorgangsroutes voor het goederenvervoer terug te dringen. 2 sterke uitgangspunten die we ook terug zien in de Brabantse Joint Corridors.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

Rijkswaterstaat vervangt bedieningssystemen 18 kunstwerken in Brabant

Rijkswaterstaat vervangt versneld de bedieningssystemen van achttien bruggen en sluizen in Brabant. Dat moet (deels) helpen de vele storingen op het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart terug te dringen.

De verouderde bedieningssystemen stonden op de planning om gefaseerd vervangen te worden, tussen 2022 en 2026. Nu gebeurt dat dit jaar al. Rijkswaterstaat bedient de sluizen en bruggen op het Wilhelmina­kanaal en de Zuid-Willemsvaart vanuit drie bediencentrales: in Helmond, Schijndel en Oosterhout.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

Wegens succes verlengd: MCA en LCB zetten samenwerking voort!

Het voorbije anderhalf jaar werkten MCA Brabant en Logistics Community Brabant succesvol samen aan de ontwikkeling van multimodale transportroutes. Vanwege de successen die hierop geboekt zijn en nieuwe ontwikkelingen die nog in de steigers staan, hebben beide partijen hun samenwerking voor 2 jaar verlengd!

MCA Brabant heeft als belangrijkste doelstelling om zoveel mogelijk goederenvervoer in Brabant van de weg naar water en spoor te verschuiven. Om deze ‘modal shift’ te realiseren, zocht MCA Brabant in 2019 samenwerking met Logistics Community Brabant, die op haar beurt werkt aan het verbinden van verschillende partijen om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant. Hendrik-Jan van Engelen (MCA Brabant) duidt de synergie tussen de twee organisaties: “MCA Brabant beschikt over een groot netwerk van verladers, vervoerders, overheden en Rijkswaterstaat. LCB heeft toegang tot veel kennis van logistieke innovatie en beschikt bovendien over studenten die kunnen bijdragen aan de uitvoering van de plannen.”

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en MCA Brabant slaan handen ineen voor modal shift en digitalisering

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en MCA Brabant starten een samenwerking om elkaar te versterken in de gezamenlijke doelen met betrekking tot het bevorderen van duurzaamheid, digitalisering en het bevorderen van modal shift van goederenvervoer.

Ook willen de NVB en MCA Brabant met deze samenwerking een aantal concrete projecten en initiatieven realiseren die bijdragen aan efficiëntere en duurzamere ketens binnen de provincie Noord-Brabant en de omringende zeehavens.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

West Brabant Corridor bewijst al drie jaar meerwaarde van ketensamenwerking

wbcDeepsea- en inlandterminals, verladers en vervoerders kijken tevreden terug op de eerste drie jaar van de West-Brabant-Corridor (WBC). Het bundelen van containerlading in het directe achterland van de Rotterdamse haven is een succes en maakt binnenvaartvervoer aantrekkelijker.

Binnen de WBC bundelen Barge Terminal Tilburg, Combined Cargo Terminals (CCT) Moerdijk en Oosterhout Container Terminal (OCT) containerlading op de route tussen Tilburg, Oosterhout, Moerdijk en Rotterdam. De WBC ontstond vanuit het sector brede containerbinnenvaartoverleg dat het Havenbedrijf Rotterdam in 2017 initieerde naar aanleiding van de oplopende wachttijden voor containerbinnenvaartschepen aan de deepsea-terminals in de Rotterdamse haven.

Lees meer...