logo

Slide Background Modified
Nieuws

NIEUWSBERICHT

Duurzaamheid en de logistieke sector

verduurzamingWe vertellen u niets nieuws met de melding dat duurzaamheid een hot topic is voor iedereen en dat het streven naar een duurzamere samenleving voor iedereen impact gaat hebben. Duurzaamheid vertaalt zich in een beter gebruik van natuurlijke hulpbronnen (brandstoffen en materialen) en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De logistieke sector draagt aan de ene kant behoorlijk bij aan het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering ervan, bijvoorbeeld door een verder streven naar modal shift.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

Wat betekent de Brexit voor de ondernemers?

brexit
Op 30 maart 2019 is het zover en dan zal het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaten. Voor veel mensen en bedrijven nog moeilijk voorstelbaar, maar deze datum is in beton gegoten. Er is een kleine kans op een overgangsperiode van ongeveer 1 ¾ jaar tot 31 december 2020. Maar ook tijdens een dergelijke overgangsperiode zal het niet business as usual zijn, maar zal er al sprake zijn van ingrijpende veranderingen.


Wat is de impact van de Brexit voor Nederland? Qua invoer is het VK de vijfde handelspartner voor Nederland en qua uitvoer nummer drie. Bij een Brexit zal dit volume onderworpen zijn aan dezelfde douane-verplichtingen als het handelsverkeer zoals dit nu plaatsvindt met non-EU landen. De eerste vraag die vervoerders en verladers zich moeten stellen, is of ze hier klaar voor zijn.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

Barge Terminal Tilburg doet mee in volgsysteem voor containertransport

POR Mobile OCR NL 4600px
Havenbedrijf Rotterdam start met Barge Terminal Tilburg een testproject met Certus Port Automation, een fabrikant van identificatie- en volgsystemen voor containers. Alle vrachtwagens die de terminal in Tilburg de komende drie maanden op en af rijden, passeren een nieuw ontwikkelde scanpoort die trucks scant op kenteken en de containers op containernummer. 

Tevens zorgt de scanner voor beeldmateriaal zodat te zien is in welke status de container op de terminal arriveert en deze verlaat. Hierdoor kunnen ladingeigenaren en de terminalexploitant nauwkeuriger volgen hoe laat een container kan worden overgeladen voor verder transport.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

West-Brabant corridor blijkt succes: Oosterhout sluit zich ook aan

oosterhoutOosterhout Container Terminal (OCT) sluit zich aan bij de West-Brabant corridor, de in februari 2018 gelanceerde samenwerking tussen deepsea-terminals, binnenvaartrederijen en binnenlandse terminals om containerlading te bundelen op de vaarroute tussen Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse haven. Met OCT erbij groeit het containervolume op deze vaarroute met circa dertig procent. De West-Brabant corridor is een succesvol initiatief gebleken, met een verdubbeling van de call-sizes en 30% kortere verblijftijd in de havens voor de binnenschepen.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

MCA Brabant enthousiast over samenwerking ECT en Cabooter Group

cabooter
Stuwadoor ECT en het Venlose familiebedrijf Cabooter Group gaan samenwerken om het railvervoer van en naar Venlo beter te kunnen afhandelen. Vanaf vandaag (dinsdag 19 juni) doen de treinen van European Gateway Services (EGS), het synchromodale onderdeel van ECT, vanuit Rotterdam ook de terminal van de Cabooter Group in Venlo aan. In totaal zullen er drie treinen per week op deze terminal geladen en gelost worden. De lading betreft zowel import als export. MCA Brabant juicht deze nieuwe samenwerking toe. “Dit vermindert het vrachtverkeer door Brabant”, aldus MCA Brabant-directeur Hendrik-Jan van Engelen.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

MCA Brabant-bezoek aan North Sea Port 12 september

gent
Op 12 september brengt MCA-Brabant een werkbezoek aan de North Sea Port om te kijken hoe de banden tussen Brabant en North Sea Port versterkt kunnen worden.

Begin dit jaar zijn de havens van Gent en Zeeland Seaport (Terneuzen en Vlissingen) gefuseerd tot North Sea Port. Deze haven kenmerkt zich door de overslag van de meer traditionele goederenstromen, zoals droge bulk, break bulk en project cargo voor offshore installaties. Daarnaast spelen zij een belangrijke rol op de Noord-Zuid-as van Europa en deze is nagenoeg congestievrij.
Voor de aan- en afvoer van diverse grondstoffen speelt North Sea Port een rol in de totale mix van goederenstromen voor Brabant. Deze rol kan verder uitgebouwd worden.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

ECT breidt pilot met venstertijden bij grotere ‘call-size’ binnenschepen verder uit

16Containers
Hutchison Ports ECT breidt de pilot met de uitbreiding van de venstertijden (‘fixed windows’) voor binnenvaartschepen die grotere hoeveelheden containers in één keer komen laden of lossen (call sizes) verder uit. 

Volgens de stuwadoor is de in januari van dit jaar gestarte pilot succesvol en wil ECT nu een volgende stap zetten met het uitbreiden van het aantal deelnemers aan de pilot en het verder testen van aangescherpte en nieuwe spelregels. Deze ‘fixed windows’ zijn bedoeld voor binnenvaartoperators die, zelfstandig of gezamenlijk, in staat zijn om met een grote hoeveelheid te lossen en te laden containers direct één van ECT-terminals aan te lopen.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

EBU-voorzitter wil Marshallplan kleinere schepen

mca engelen goriskopie1De nieuwe voorzitter van de European Barge Union (Europese Binnenvaart Unie ofwel EBU) Paul Goris wil zich sterk maken voor de kleinere schepen in de binnenvaart. “Het zijn juist die kleinere schepen die de kleinere vaarwegen – zoals die in Brabant – zo waardevol maken. Om die vloot te behouden en zelfs uit te breiden is volgens mij een Marshallplan nodig voor de kleinere schepen.”

Paul Goris is behalve consultant, voorzitter van het CBRB en de EBU ook lid van de Raad van Advies van MCA Brabant. Bij deze Brabantse lobbyorganisatie voor het multimodaal vervoer ontmoette hij een oude bekende.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

Een voorkeur voor multimodaal vervoer

 

AdV 1994Ad Verhoeven neemt deze maand (maart 2018) afscheid van MCA Brabant. Bijna van meet af aan is hij – voornamelijk op de achtergrond – betrokken bij het werk van de netwerkorganisatie. Hij heeft een bijna principiële voorkeur voor multimodaal vervoer.

“Multimodaal vervoer draagt bij aan de BV Brabant. Vervoer is geen doel op zich, maar waar het kan, moet vervoer via spoor en binnenvaart. Dat heeft een grote betekenis voor de provincie, als ontlasting van het wegennet en als concurrentiefactor voor gevestigde bedrijven.” Dat streven van MCA Brabant is succesvol, met als gevolg dat jaarlijks meerdere miljoenen tonnen goederen multimodaal over water van en naar Brabant worden vervoerd. Vooral de groei van het containervervoer in die twintig jaar is spectaculair te noemen.

 

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

John Huizing nieuwe projectmanager MCA Brabant

johnhuizing
John Huizing is de nieuwe projectmanager bij MCA Brabant. Hij volgt Ad Verhoeven op, die deze functie vele jaren heeft verzorgd en half maart zal vertrekken. Zijn opvolger heeft ruime ervaring in de wereld van logistieke consultancy. Zo was hij onder andere projectleider van het onderzoek naar de haalbaarheid van een multimodale terminal bij Weert-Cranendonck, waar sinds vorig jaar de terminal De Kempen is gevestigd. John Huizing heeft zich vooral gespecialiseerd in het advieswerk op het snijvlak tussen overheid en bedrijfsleven. Het bestuur van MCA Brabant heeft alle vertrouwen in de toegevoegde waarde die de nieuwe projectmanager meebrengt in het werk van het MCA. John Huizing (1960) is geboren in Zwolle en woont in Weert.