logo

Slide Background Modified
Projecten

Kademuren

Er zijn in Brabant nog veel kansen voor modal shift. Hiervoor staan de bestaande terminals opgesteld maar soms is er ook maatwerk nodig voor specifieke grote stromen.

 joint corridors

Om de hiervoor benodigde infrastructuur te realiseren, is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een stimuleringsprogramma kademuren gestart met name voor het stimuleren van kansrijke kademuurinitiatieven. Dit heeft geresulteerd in een longlist van ruim 30 initiatieven in Zuid-Nederland waarvan 5 in Brabant. Van deze 30 initiatieven zijn er inmiddels 4 klaar voor realisatie, waarvan 2 in Brabant. Het gaat hier om een doorontwikkeling en uitbreiding van de Kerkvaartse binnenhaven in Waspik (gemeente Waalwijk) voor met name bulk en om een opwaardering van de haven van Cuijk. Hier betreft het een uitbreiding van de kademuren van de containerhaven en de realisatie van een bulkkade. Beide initiatieven zullen naar verwachting met ingang van 2021 tot uitvoer komen.