logo

Slide Background Modified
Projecten

Stimuleringsregeling Modal Shift: containers van weg naar binnenvaart

MCA Brabant ondersteunt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Brabant bij de uitrol van de stimuleringsregeling Modal Shift. Doelstelling van deze regeling is om tweeduizend containers per dag van de weg te halen en naar de binnenvaart te shiften. MCA Brabant treedt op als regionale logistieke makelaar om dit tot uitvoering te brengen.

Al twee decennia lang werken ondernemers en overheden samen aan de totstandkoming van de shift van containers van de weg naar de binnenvaart. Een doorbraak hierin blijft tot op heden uit. En dat terwijl deze manier van vervoeren veel kansen biedt en er bij verladers veel interesse voor is. Het is dus hoognodig tijd voor een eenduidige focus, ambitie en aanpak.
Drie focuspunten
Daarom zet het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze stimuleringsregeling op. Modal Shift richt zich op aanlooprisico’s en kosten om zo grootschalig gebruik van de binnenvaart te realiseren. Er zijn drie focuspunten:
1. Bundelen en verwaarden van vervoersbewegingen;
2. Opzetten van frequente en betrouwbare binnenvaart lijndiensten;
3. Lege containers van de weg en uit de spits halen en realiseren van randvoorwaarden.
Duur van de regeling
Modal Shift richt zich specifiek op het container-wegtransport op het Nederlandse deel van de Oost- en Zuid-Oost corridors: Rotterdam-Brabant-Venlo). De focus ligt op containervervoer, omdat deze ladingsstroom goed te shiften is. De regeling start op 1 januari 2021 en loopt tot 2025. Doel is dat de effecten van de regeling ook na 2025 nog meetbaar zijn door een blijvende verplaatsing van vracht van de weg naar de binnenvaart.
Tijdelijke interventie
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstraat zal vanuit Modal Shift initiatieven meefinancieren waarvoor zichtbaar en merkbaar commitment is vanuit het bedrijfsleven. Deze tijdelijke interventie moet er voor zorgen dat er gezamenlijk een structureel duurzame situatie wordt gecreëerd, waarbij ondernemers schouder aan schouder samenwerken met overheden en kennisinstellingen.
MCA Brabant: logistieke makelaar
Gelet op de urgentie start MCA Brabant al in 2020 met het creëren van kansrijke projecten die bijdragen aan deze doelstellingen. MCA Brabant speelt als regionale logistieke makelaar een grote rol, omdat MCA Brabant de ‘ogen en oren’ van dit programma is.

Heb je een concreet plan of idee voor bundeling van containerstromen, lijndiensten of vermindering van lege containerstromen? MCA Brabant nodigt alle geïnteresseerde Brabantse verladers en marktpartijen uit om zich te melden, zodat alle betrokken partijen samen nieuwe initiatieven ontwikkelen en optimaal gebruikmaken van de regeling.
Meer weten?
Download hier de flyer voor meer informatie.
Geïnteresseerd?
Neem contact op met MCA Brabant.