Economisch belang bulkgoederen is groot

30 januari 2023
Brabant Ports
Binnenvaart
Transport
Deel dit item

Onderzoek Tilburg University in opdracht van MCA Brabant toont aan:
Economisch belang bulkgoederen is groot

Bulkgoederen hebben een negatief imago, ervaart MCA Brabant in gesprekken met gemeenten.

Sven Jansen, masterstudent Supply Chain Management aan Tilburg University, onderzocht daarom of bulkgoederen economisch belangrijk zijn voor gemeenten en hun inwoners. Zijn onderzoek laat zien dat bulkgoederen op allerlei manieren waarde toevoegen en het negatieve imago onterecht is.

Bulkgoederen zijn niet-gecontaineriseerde goederen met over het algemeen een relatief lage waarde. Deze goederen worden in grote hoeveelheden vervoerd over water en per spoor. MCA Brabant merkt dat bulkbedrijven een negatief imago hebben vanwege de (mogelijke) overlast die bulkgoederen geven, zoals geur, geluid en fijnstof.

Grote economische waarde
Het onderzoek van Sven toont aan dat bulkbedrijven in Noord-Brabant economische waarde toevoegen aan de gemeenten. Het vervoer, de afhandeling en op- en overslag van bulkgoederen in binnenhavens creëert werkgelegenheid en biedt werk aan andere bedrijven. Ook zorgen de havengelden, belastingen en huur voor inkomsten bij gemeenten en andere bedrijven. Bovendien zijn bulkgoederen onmisbaar omdat ze de basis vormen van producten met een hoge vraag. Denk hierbij aan graan en suikerbieten, maar ook zand, grind en olie.

Imagoverbetering
De conclusies van het onderzoek helpen MCA Brabant om met gemeenten het gesprek aan te gaan. Het uiteindelijke doel is het imago van bulkgoederen verbeteren en het vervoer van dit type goederen over spoor of water te vergroten.

Deel dit item