Eerste stap op weg naar samenwerking Brabantse binnenhavens

21 februari 2023
Brabant Ports
Netwerk
Bijeenkomst
Binnenvaart
Deel dit item

In het najaar van 2022 zetten we een belangrijke stap op weg naar samenwerking tussen alle Brabantse binnenhavens
(in West-, Midden-, Noord- en Zuidoost Brabant). Tijdens een drukbezochte netwerksessie verwelkomden we vertegenwoordigers Cargill, Essers, BTT, Lamb Weston Meijer, Sabic, Lineage, OCT en de gemeenten Waalwijk, Tilburg, Oosterhout en Bergen op Zoom.

Daan Schalck, CEO van NorthSeaPort (het havengebied tussen Vlissingen en Gent), vertelde over de totstandkoming van de havensamenwerking in zijn regio. Deze case is een mooi voorbeeld voor de manier waarop we ook in de Brabantse binnenhavens willen samenwerken. Na afloop van zijn presentatie was er gelegenheid om verder met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijke samenwerking in onze regio.

Deel dit item